Schenken

Eenmalige gift

Met een gift kun je de vereniging Vrienden van het Nederlands Openluchtmuseum op elk door jou gewenst moment steunen. Een eenmalige gift kun je doen door overmaking van het door jou beoogde bedrag onder vermelding van ‘gift’ of ‘schenking’. Je kunt de gift of schenking fiscaal aftrekken voor zover deze – gezamenlijk met de overige in hetzelfde kalenderjaar verrichte eenmalige schenkingen – meer dan 1% (de drempel) en niet meer dan 10% (het maximum) van je inkomen bedragen. Onder inkomen wordt hier verstaan het verzamelinkomen (box 1, 2 en 3) vóór toepassing van de persoongebonden aftrek. Het belastingvoordeel is afhankelijk van de hoogte van het inkomen en het tarief waartegen aftrek plaatsvindt (maximaal 52%). Bij giften in natura is in de regel de waarde in het economische verkeer op het moment dat de schenking wordt gedaan bepalend.

Meer informatie

Als je naar aanleiding van het bovenstaande meer wilt weten dan kun je contact opnemen met het de penningmeester van onze vereniging (telefoon 026 357 61 54 / e-mail vrienden@openluchtmuseum.nl / di-vr 09.30-12.30u) en/of je notaris.

Periodieke gift

Naast eenmalige giften bestaat ook de mogelijkheid tot het doen van periodieke giften. Een belangrijk voordeel van kwalificerende periodieke giften is dat de eerder genoemde drempel en het eerder genoemde maximum niet gelden, zodat het volledige geschonken bedrag in aftrek kan worden gebracht. Hiervoor is wel vereist dat u in een notariële akte de verplichting aangaat om de uitkeringen jaarlijks gedurende ten minste vijf jaar te doen.

Meer informatie

Als je naar aanleiding van het bovenstaande meer wilt weten dan kun je contact opnemen met het de penningmeester van onze vereniging (telefoon 026 357 61 54 / e-mail vrienden@openluchtmuseum.nl / di-vr 09.30-12.30u) en/of je notaris.

Schenken