Nalaten

Nalatenschap

Je kunt door erfstelling de vereniging Vrienden van het Nederlands Openluchtmuseum tot erfgenaam benoemen voor elk gewenst deel van je nalatenschap. Daarnaast bestaat de mogelijkheid bij legaat een nader te bepalen bedrag aan de vereniging ten goede te laten komen. Daartoe dient je in je testament te laten opnemen welk bedrag je aan de vereniging nalaat. Daarnaast bestaat de mogelijkheid bij legaat roerende of onroerende zaken aan de vereniging na te laten.

ANBI
De vereniging Vrienden van het Nederlands Openluchtmuseum is aangewezen als een het algemene nut beogende instelling die als ‘steunvereniging’ een kwalificerend museum (het Nederlands Openluchtmuseum) ondersteunt. Ten gevolge hiervan zijn de ontvangen nalatenschappen en legaten eveneens volledig vrijgesteld van schenkingsrecht. Je nalatenschap of legaat kan dus volledig voor het beoogde doel worden aangewend.

Fonds op naam
Het kan zo zijn dat je een bijzondere band hebt met een specifieke activiteit of een specifiek object van het Openluchtmuseum. Een fonds op naam is in die gevallen een aantrekkelijke manier om die activiteit financieel te steunen. Je kan een fonds op naam zowel tijdens leven als door middel van een testament in het leven roepen. Door middel van een dergelijk fonds geef je de door jou gewenste bestemming aan je gift of nalatenschap (bijvoorbeeld voor klederdracht, molens of één specifiek object op het museumterrein). Daarbij heb je de keuze dit in de vorm van een eenmalige of periodieke schenking te doen dan wel het fonds eerst bij overlijden (testamentair) in het leven te roepen.

Meer informatie

Als je naar aanleiding van het bovenstaande meer wilt weten dan kun je contact opnemen met het de penningmeester van onze vereniging (telefoon 026 357 61 54 / e-mail vrienden@openluchtmuseum.nl / di-vr 09.30-12.30u) en/of je notaris.

Streeksieradenboek uit nalatenschap