Geld doneren

Om de kwaliteit van ons erfgoed te waarborgen en om nieuwe activiteiten te kunnen blijven ontwikkelen is het van groot belang dat je ons museum steunt. Je kunt ons helpen ons nationaal cultureel erfgoed levend te houden, ook voor toekomstige generaties. Je kunt dit doen door een eenmalige of periodieke schenking (met bijbehorende fiscale voordelen). Ook kun je het Nederlands Openluchtmuseum benoemen tot je (mede-)erfgenaam.

Eenmalige schenking

Een eenmalige schenking is heel eenvoudig. Je maakt het bedrag dat je wilt schenken over met behulp van het formulier op deze pagina. Ook in het geval van een eenmalige schenking kan er sprake zijn van een belastingvoordeel. Neem voor meer informatie hierover contact op met Lieselot Verstijnen, medewerker Sponsoring & Fondsenwerving, 026-3576194.

Een voorbeeld ter illustratie:
Je wilt een eenmalige schenking doen aan het museum van € 1000,- en je hebt een drempelinkomen van € 40.000 per jaar. Dan kun je ruim € 440,- terugvragen van de Belastingdienst en de schenking kost je dus netto nog geen € 560,-.

Periodieke schenking

Als je het museum voor een aantal jaren achtereen wilt steunen, kun je de schenkingen in een notariële akte vast laten leggen. Tegenwoordig volstaat ook een schriftelijke overeenkomst (zonder tussenkomst van een notaris). Het bedrag wordt dan voor een periode van tenminste vijf jaar vastgelegd. Het belastingvoordeel is groter bij een periodieke schenking omdat het volledige bedrag aftrekbaar is. Neem voor meer informatie hierover contact op met Lieselot Verstijnen, medewerker Sponsoring & Fondsenwerving, 026-3576194.

Een voorbeeld ter illustratie:
Je wilt een periodieke (voor vijf jaar) schenking doen aan het museum van € 250,- en je hebt een drempelinkomen van € 40.000 per jaar. Dan kun je ruim € 130,- per jaar terugvragen van de Belastingdienst en de schenking kost je dus netto nog geen € 120,- per jaar.

Nalaten

Ben je voornemens het museum een bepaald bedrag na te laten, dan kun je dat doen door het Openluchtmuseum als erfgenaam te benoemen. Je kunt zelf aangeven welk percentage van je nalatenschap je aan het museum wilt geven. Dit wordt dan vastgelegd in je testament. Het is mogelijk dit geld te besteden aan een vooraf afgesproken specifiek project, onderwerp of voorwerp. Ook is het mogelijk, vanaf een bepaald bedrag, een Fonds op Naam op te richten. Neem voor meer informatie hierover contact op met Lieselot Verstijnen, medewerker Sponsoring & Fondsenwerving, 026-3576194.

RSIN

Het Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer (RSIN) van het Nederlands Openluchtmuseum is: 008583432.

 

Bereken hoe groot uw belastingvoordeel is bij het doen van een gift.

Schenken en Nalaten

Doneer geld aan het museum