Milieu- en Energiecoördinator m/v 36 uur

Het Nederlands Openluchtmuseum brengt mensen dichterbij de geschiedenis dan ooit. We zijn het best bezochte museum buiten de Randstad met ruim 500.000 bezoekers die hier jaarlijks komen om kennis te maken met de Nederlandse geschiedenis. We nemen je mee op reis door de tijd, in authentieke gebouwen, voorwerpen en ware verhalen. De mensen van het museum lijken zo uit het verleden te zijn weggelopen.


De nieuwste presentatie ‘Canon van Nederland’ toont hoogte- en dieptepunten uit de Nederlandse geschiedenis aan de hand van historische personen, gebeurtenissen en onderwerpen.


STAFAFDELING FACILITAIRE ZAKEN
De kernactiviteiten bij de stafafdeling Facilitaire Zaken liggen bij de planmatige, professionele en servicegerichte inzet van al die materiële en personele middelen die noodzakelijk zijn om de faciliterende taken van het museum uit te kunnen voeren.


De stafafdeling Facilitaire Zaken bestaat uit 5 afdelingen: Huisvestingszaken, Techniek, Veiligheidszaken, Huishouding en ITC/AV.

De afdeling Huisvestingszaken heeft als belangrijkste taken: huisvestingszaken, contacten overheden, aanvragen vergunningen, milieu- en energiezaken, beheer dienstgebouwen, infrastructuur en tekeningenbestand. Voor deze afdeling zijn wij op zoek naar een Milieu-  en Energiecoördinator.


FUNCTIEPROFIEL
• Het uitvoeren van werkzaamheden voortvloeiende uit Milieu- en Energietaken;  
• Het opstellen van het Milieu- en Energiebeleid, alsmede het opstellen van de jaaroverzichten en jaarplannen;
• Het verzorgen van alle mogelijke vergunningen t.b.v. de organisatie;
• De coördinator heeft voorbereidende-, uitvoerende, adviserende- en beleidsmatige taken.


WERKZAAMHEDEN & VERANTWOORDELIJKHEDEN
• Het coördineren van alle activiteiten t.a.v. milieu- en energiezaken en het leggen en onderhouden van contacten met relevante in- en externe actoren;
• Het ontwikkelen en implementeren van het milieu- en energiebeleid en het milieulogboek;
• Het informeren, enthousiasmeren, adviseren en ondersteunen van en communiceren met alle geledingen binnen de organisatie;
• Het signaleren van gevaren en risico’s;
• Het bewaken van de administratieve verplichtingen in het kader van de milieu- en energiezorg en de wettelijke voorschriften;
• Kennis van processen bij de Gemeente, ODRA en Provincie Gelderland;
• Het verzorgen van en kennis hebben van trajecten in het kader van de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht, Wet Milieubeheer en Algemene Wet Bestuursrecht en andere relevante wetgeving;
• Deelname/advisering aan projecten gerelateerd aan milieu- en energiezaken;
• Het bijhouden van actuele en relevante wet- en regelgeving;
• Het opstellen van het milieujaarverslag en het milieu (meer)jarenplan;
• Het in overleg afsluiten en uitvoering geven van de energiecontracten, inclusief vaststelling klikmomenten elektra en gas;
• Deelname aan energieoverleg met energiepartijen, overige relevante partijen en verslaglegging hiervan;
• Monitoring, rapporteren en bewaken energie- en waterverbruik controle facturen en verzorgen teruggave energiebelasting;
• Het bewaken van piekverbruik water en de kwaliteit van het drinkwaternet in het kader van het risico op legionella;
• Het actueel houden van het legionella beheerplan, bewaken van actiepunten en bemonstering watertappunten.

Gevraagd

Wij zoeken een kandidaat met de volgende opleidings- en ervaringseisen:
• HBO Milieukunde met relevante werkervaring;
• Kennis van Office pakketten;
• Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden;
• Brede kennis van verschillende milieuaspecten (lucht, water, bodem, afval, gevaarlijke stoffen, flora & fauna, mobiliteit, duurzaamheid), energiebesparing/techniek en vergunningen.


GEVRAAGDE COMPETENTIES
Je beschikt over het gewenste profiel als je je ook herkent in onderstaande competenties:
• Onafhankelijk;
• Organisatiesensitiviteit;
• Overtuigingskracht;
• Zorgvuldigheid;
• Initiatief;
• Alertheid.

Aangeboden

Wij bieden een jaarcontract aan voor 36 uur per week met uitzicht op een vast dienstverband. Inschaling is volgens schaal 9 van de Museum-cao (indicatief vastgesteld) en bedraagt afhankelijk van opleiding en ervaring  minimaal € 2.771,- en maximaal € 3.627,- bruto per maand bij een 36-urige werkweek.


Reiskosten gemaakt met openbaar vervoer worden volledig vergoed, voor reizen met eigen vervoer geldt een vergoeding van € 0,10 per kilometer (max. 50 kilometer enkele reis).


INTERESSE?
Herken je jezelf in het functieprofiel dan nodigen wij je van harte uit om te solliciteren. Stuur jouw sollicitatiebrief met motivatie en CV vóór  17 juni 2019 naar: ikwilsolliciteren@openluchtmuseum.nl


Voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met Paul van Kempen, Milieu- en Energiecoördinatie, per mail p.vankempen@openluchtmuseum.nl of per telefoon 06-55520257 (dinsdag t/m donderdag).


Wanneer je vragen hebt over de procedure dan kun je contact opnemen met de afdeling Medewerkerszaken, telefoonnummer 026-3576274.


Interne kandidaten hebben de voorkeur bij gelijke geschiktheid.

 

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.