Nieuw in het Nederlands Openluchtmuseum: Canon van Nederland

Canon van Nederland

Nieuw in het Nederlands Openluchtmuseum: Canon van Nederland

Geschiedenis van Nederland van hunebed tot heden

 

Vanaf 23 september is in het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem de Canon van Nederland te zien: een overzicht van de hele geschiedenis van ons land, van ‘hunebed tot heden’. De nieuwe presentatie, die tot stand kwam in nauwe samenwerking met het Rijksmuseum in Amsterdam als partner, toont hoogte- en dieptepunten uit de Nederlandse geschiedenis aan de hand van historische personen, gebeurtenissen en onderwerpen. Digitale media worden afgewisseld met authentieke, historische objecten uit eigen collectie en bruiklenen, onder meer uit het Rijksmuseum. Daarnaast wordt het ontstaan van Nederland in breder perspectief geplaatst wat betreft zijn bevolking, klimaat en geografie. Het Openluchtmuseum gaat rondom de Canon van Nederland ook tijdelijke tentoonstellingen organiseren. Buiten, in het bekende park, zijn in 24 verschillende historische gebouwen 15 canon-vensters te zien. Na de officiële opening van de Canon van Nederland op vrijdag 22 september, is het Openluchtmuseum op zaterdag 23 september open voor het publiek. Het Nederlands Openluchtmuseum toont dan als enige in Nederland een overzicht van de gehele Nederlandse geschiedenis.

 

Het verhaal van Nederland
In het Openluchtmuseum kom je vanaf 23 september dichter bij de geschiedenis dan ooit. Bezoekers staan oog in oog met het verhaal van Nederlandse uitvindingen, oorlogen, machtswisselingen, het koloniale tijdperk en periodes van culturele beïnvloeding door nieuwkomers als Romeinen, Joden, Hugenoten en 20ste-eeuwse immigranten.

 

Centraal staat Het Verhaal van Nederland, de nieuwe interactieve presentatie in de grote volledig heringerichte koepel. Spectaculaire ‘filmsets’ die in elkaar overlopen tonen tien verschillende tijdvakken, opgebouwd uit fragmenten van historische gebouwen en monumenten waartussen de bezoeker vrij kan rondlopen. De vensters van de Canon van Nederland zijn in deze tien tijdvakken verwerkt met historische objecten en audiovisuele presentaties. Boven de decors worden op het plafond luchten geprojecteerd zodat de hele koepel uit één fascinerend historisch landschap bestaat. 

 

Nederland in vogelvlucht
De zaal daarna heet Nederland in Vogelvlucht. Met zaal vullende projecties van kaartbeelden, luchtbeelden en infographics wordt aangegeven hoe het grondgebied en de demografie van Nederland vanaf de laatste IJstijd tot heden veranderden. Tijdelijke thematische tentoonstellingen met historische objecten worden georganiseerd in de volgende zaal getiteld Vensters op Vroeger. De objecten in deze tentoonstellingen zijn bruiklenen uit het Rijksmuseum en uit andere Nederlandse musea. Op een spectaculaire interactieve digitale wand (18 meter lang) zijn alle 50 vensters uit de Canon van Nederland te zien. De vensters kunnen worden geopend en gesloten, al naar gelang de bezoeker meer of minder kennis wil vergaren.

 

Canon van Nederland
De presentatie van de Canon van Nederland in het Nederlands Openluchtmuseum is gebaseerd op de 50 historische canonvensters zoals die in 2006 werden gepresenteerd door de Commissie Van Oostrom. Elk ‘venster’ geeft ‘zicht’ op een onderwerp uit de Nederlandse geschiedenis. De tien ‘filmsets’ in de presentatie zijn gebaseerd op de Tien Tijdvakken van de Commissie De Rooij zoals die in 2001 werden gepresenteerd voor het onderwijs.

Het Openluchtmuseum is tevens initiatiefnemer van een nationaal Canon-netwerk. Middels bijzondere topstukken, verhalen en programmering brengen verschillende musea de Canon van Nederland prominent onder de aandacht bij het publiek. In oktober, tijdens de Maand van de Geschiedenis, presenteren de ‘Canon-musea’ zich: Amsterdam Museum, Hunebedcentrum, Museum Catharijneconvent, Museum Prinsenhof Delft, Nationaal Militair Museum, Nationaal Museum van Wereldculturen, Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid, Rijksmuseum van Oudheden en het Scheepvaartmuseum. Meer musea zullen vervolgens na oktober aanhaken. Rijksmuseum Amsterdam, Allard Pierson Museum en de website entoen.nu zijn als partners aan het netwerk verbonden.

 

Nederlands Openluchtmuseum
In 2011, na het besluit tot opheffen van het Nationaal Historisch Museum, kreeg het Nederlands Openluchtmuseum, samen met het Rijksmuseum in Amsterdam, de taak een historisch overzicht van de Nederlandse geschiedenis te verzorgen. Het Openluchtmuseum, geopend in 1918, toont de Nederlandse geschiedenis in gebouwen, voorwerpen en verhalen. Naast het prachtige park van 44 hectare, waarop in totaal 190 gebouwen staan, heeft het Openluchtmuseum nu een vernieuwd entreegebouw en een vernieuwd koepelvormig paviljoen. Hier is vanaf 23 september de Canon van Nederland te zien.  

Delen