Minister Bussemaker start herbouw watersnoodwoning

Minister Bussemaker start herbouw watersnoodwoning

De Canon in het Openluchtmuseum
Op Prinsjesdag 2012 besloot de minister van OCW de verbeelding van de Canon van Nederland in het Openluchtmuseum financieel mogelijk te maken. In de komende jaren worden de canonvensters stap-voor-stap zichtbaar en in 2016 zal het volledige project gereed zijn.

In samenwerking met het Rijksmuseum en andere instellingen (o.a. Entoen.nu en het Nederlands Centrum v Volkscultuur en Immaterieel Erfgoed) is een concept ontwikkeld dat de geschiedenis chronologisch presenteert, in een combinatie van twee belangrijke leermethoden uit het onderwijs: de Canon van de Geschiedenis en de ‘Tijdvakken van de commissie De Rooy’. Het concept verbindt materiële en immateriële geschiedenis; krachtige voorwerpen en sprekende tradities, rituelen, volksverhalen en liederen (o.a. over slavernij). Dat gebeurt in het museumpark en in het entreepaviljoen van het Openluchtmuseum: het huidige HollandRama en aangrenzende tentoonstellingsruimtes.

Geschiedenis van onderaf
De geschiedenis wordt verteld ‘van onderaf’, aan de hand van kleine persoonlijke verhalen van gewone mensen. De grote gebeurtenissen in de geschiedenis zijn onmiskenbaar. Tegelijkertijd gaat hun leven, net als het onze, ‘gewoon door’ en juist dat creëert een gevoel van verwantschap en interesse. De vensters van de canon worden belicht vanuit diverse perspectieven, tastbaar en digitaal, binnen en buiten het Openluchtmuseum

Toegankelijkheid en plezier worden gecombineerd met kennis en inhoud. Bezoekers kunnen deelnemen aan een interactief spel dat ze uitdaagt om
om actief op onderzoek uit te gaan naar de canon in het museumpark. Ze leveren zelf een bijdrage aan de geschiedenis.

Canonvensters in het museumpark
In het Openluchtmuseum wordt een vijftiental canonvensters uitgewerkt in bestaande en nieuwe historische gebouwen. De watersnoodwoning uit Raamsdonksveer is de eerste nieuwe aanwinst. Daarna volgt de laatste nog werkende ja-knikker als symbool voor ‘de gasbel’ over de winning van fossiele brandstof uit Nederlandse bodem.

Andere vensters in het museumpark gaan onder meer over Aletta Jacobs, De Statenbijbel, Slavernij, De Stijl en Willem Drees. Voor schoolgroepen van het basis- en voortgezet onderwijs zoomen we in op o.a. verzet tegen Kinderarbeid, op Veelkleurig Nederland, Tweede Wereldoorlog en op De Beemster.

Naar buiten gericht
Na bezoek aan de canon in het Openluchtmuseum is de bezoeker nog lang niet voldaan. Integendeel, dit museale voorgerecht smaakt naar meer en hij gaat op onderzoek uit. In zijn eigen woonomgeving maar ook naar de hunebedden in Drenthe, het Rijksmuseum en de grachtengordel in Amsterdam, het planetarium van Eise Eisinga de Grebbeberg of het graf van Willem van Oranje.

Mogelijk gemaakt door
De herbouw van de Watersnoodwoning wordt mede mogelijk gemaakt door de BankGiro Loterij, het Mondriaanfonds en de vereniging Vrienden van het Nederlands Openluchmuseum.
___________________________

Zie ook: Persbericht 05/02/13 - 'De Ramp' krijgt plek in Openluchtmuseum met hulp BGL

Delen