Leo Adriaanse vertrekt bij KIEN

Leo Adriaanse vertrekt bij KIEN

Leo Adriaanse vertrekt bij Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland

Begin februari maakte Leo Adriaanse bekend dat hij zijn functie als directeur bij Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland per 15 april zal gaan beëindigen. Hij gaat aan het werk als directeur-bestuurder van Cultuurkwadraat en Kunsteducatie Walcheren, een gecombineerde provinciale organisatie voor kunsteducatie en cultuurparticipatie in Zeeland.

Adriaanse lanceerde in 2017 het meerjarige Activiteitenplan ‘Verbreding, Verdieping en Verbinding van Immaterieel Erfgoed’ (2017-2020). Sindsdien is er op het terrein van deze drie trefwoorden veel gebeurd. De Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland is niet alleen sterk uitgebreid, maar tevens behoorlijk verbreed.

Door middel van de Kennisagenda ‘Immaterieel Erfgoed als proeftuin van een mondialiserende samenleving’ is het onderzoek naar immaterieel erfgoed stevig verdiept. En door sterk te gaan functioneren als netwerkorganisatie, zowel in Nederland als in de Caribische regio, zijn er veel verbindingen gelegd tussen immaterieel erfgoed en andere maatschappelijke domeinen. 

In de loop van dit jaar wordt de balans over 2017-2020 opgemaakt. Ondertussen wordt volop gewerkt aan het concept Activiteitenplan 2021-2024, waarin de werkzaamheden van het Kenniscentrum zich niet alleen landelijk maar ook internationaal zullen uitbreiden. 

Teus Eenkhoorn, directeur-bestuurder van het Nederlands Openluchtmuseum en tevens bestuurder van de stichting Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland: “Ik respecteer uiteraard het besluit van Leo, maar vind het zeer spijtig voor zowel het Kenniscentrum als het Nederlands Openluchtmuseum. Wij zijn hem dankbaar dat het Kenniscentrum er in- en extern beter voorstaat dan ooit. We zijn inmiddels gestart met de werving van een opvolger.”


Leo

Leo Adriaanse en Gerdi Verbeet bij de bijschrijving van ‘4 en 5 mei’ in de Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland, 9 november 2019

Delen