Leo Adriaanse aangesteld als afdelingshoofd Kenniscentrum Immateriaal Erfgoed Nederland (KIEN)

Leo Adriaanse aangesteld als afdelingshoofd Kenniscentrum Immateriaal Erfgoed Nederland (KIEN)

Het Nederlands Openluchtmuseum is verheugd dat Leo Adriaanse zich per 1 april 2017 verbindt aan het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland (KIEN). Met Leo Adriaanse heeft de organisatie een uitstekende opvolger gevonden voor Ineke Strouken. Adriaanse is momenteel werkzaam als sectorhoofd Erfgoed & Publiek bij de Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland waar hij ook plaatsvervangend directeur is.

 

Het Nederlands Openluchtmuseum heeft in de afgelopen honderd jaar een sterke positie opgebouwd. In authentieke gebouwen, voorwerpen en verhalen vangt het museum de geschiedenis van Nederland. Met de uitbreiding van fysieke en digitale presentaties over de Canon van Nederland wordt het dagelijkse leven van gewone mensen meer verankerd in de algemene geschiedenis. Sinds 2013 is het KIEN een zelfstandig onderdeel van het museum.

 

Intensieve samenwerking Nederlands Openluchtmuseum en KIEN
Het museum intensiveert de samenwerking met het KIEN, dat voor Nederland het UNESCO Verdrag ter Bescherming van het Immaterieel Cultureel Erfgoed uitvoert. De meest zichtbare taak is het samenstellen van de Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed in Nederland. Andere taken zijn kennisontwikkeling, het vergroten van bewustwording en versterking van de sector. Het KIEN doet dat door het ondersteunen van de traditiedragers, het organiseren van trainingen op het gebied van erfgoedzorg, het ontwikkelen van voorlichtingsmateriaal, het doen van wetenschappelijk onderzoek, het organiseren van (internationale) congressen en door samenwerking met diverse partners in het veld. Adriaanse zal zich met name richten op de positionering van immaterieel erfgoed in de sector. ‘Met de komst van Leo Adriaanse verwachten we dat zowel het Nederlands Openluchtmuseum als KIEN een verdere professionele ondersteuning kunnen geven aan het immaterieel erfgoed in Nederland en de bewustwording hieromtrent bij een breed publiek,’ aldus Willem Bijleveld, directeur Nederlands Openluchtmuseum.

 

Delen