Laatste werkende jaknikker naar Openluchtmuseum

Laatste werkende jaknikker naar Openluchtmuseum

Stopzetten laatste jaknikker
Eind augustus 2013 werden de laatste negen nog werkende jaknikkers in Nederland stopgezet. Sinds 1983 zijn vanaf oliewinningsterrein Berkel-4 in Rotterdam-Schiebroek 26 miljoen vaten olie opgepompt. Met de sluiting van het olieveld verdwijnen ook de laatste jaknikkers uit het Nederlandse landschap.

Warm wonen voor iedereen
De jaknikker van Berkel-4 wordt op 13 mei a.s. 2014 in beweging gezet naast de boerderij uit het Drentse Zeijen in het Openluchtmuseum. Met en bij deze karakteristieke machine wordt het verhaal gepresenteerd over de winning van fossiele brandstoffen uit Nederlandse bodem - turf, kolen, olie en gas -, over ‘warm wonen’ dat na de Tweede Wereldoorlog voor alle Nederlanders bereikbaar werd. Ook is er aandacht voor de (milieu)effecten van de winning en verbranding van fossiele brandstoffen, zoals CO2-uitstoot, bodemdaling, aardbevingen etc.

Participeren in de Canon van Nederland
Naast demontage en overplaatsing van de jaknikker wordt ook een educatieve presentatie, en exploitatie voor tien jaar mogelijk gemaakt door NAM. Pieter-Matthijs Gijsbers, directeur Openluchtmuseum: 'voor het verhaal over Nederland zijn partnerschappen als deze onmisbaar. Bedrijven en instellingen hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan onze geschiedenis en ons dagelijks leven. We nodigen ze graag uit actief mee te doen in de Canon van Nederland.'

De jaknikker staat symbool voor het venster ‘de gasbel’ in de Canon van Nederland. In historische gebouwen en met een indrukwekkende tentoonstelling wordt onze geschiedenis in vijftig vensters ‘van onderaf’ belicht. Persoonlijke verhalen van gewone mensen verbinden ons dagelijks leven met de grote gebeurtenissen in de geschiedenis. Stap voor stap zal de canon zichtbaar worden gemaakt totdat het project in 2016 gereed is.

(foto: Ernst Bode) 

 

Delen