Het Nederlands Openluchtmuseum neemt nieuwe vormen aan

Het Nederlands Openluchtmuseum neemt nieuwe vormen aan

De Canon van Nederland neemt de bezoekers in een beknopt en interactief overzicht mee door de Nederlandse geschiedenis: van hunebed naar de jaren zestig, zeventig, tachtig en negentig. ‘Waar geschiedenis beleefd wordt in het hoofd, zullen wij verleden ook laten voelen en beleven met behulp van moderne en interactieve elementen. Dus ook met het hart en met de handen ’, aldus directeur Willem Bijleveld.

Het belang van de Canon van Nederland in het Openluchtmuseum werd door hem benadrukt. ‘Ruim twee derde van onze kinderen en kleinkinderen zijn al bekend met de Canon van Nederland, omdat het al in hun onderwijsprogramma is opgenomen. En terecht, ervarend leren is het onderwijs van de toekomst en met de Canon van Nederland sluiten we daar volledig op aan. Sterker nog, als de kinderen in het Openluchtmuseum lopen, kunnen ze zelfs hun (groot-)ouders wat bijleren.’

Paul Schnabel reageerde enthousiast tijdens de presentatie. ‘ Als leren weer leuk wordt, neem je spelenderwijs alle informatie veel makkelijker op.’ Ook Generatie Z en de vierde industriële revolutie kwamen aan bod tijdens de bijeenkomst. ‘Door de overdaad aan informatie waarin gezocht wordt naar de waarheid, biedt het Openluchtmuseum met de Canon van Nederland daadwerkelijk duiding aan deze generatie Z. Die enorme hang naar leren, is kenmerkend voor hen,’ benadrukte Jos Ahlers, auteur van het boek Generatie Z, the next level.

En zeker nu het Rijksmuseum in de Canon van Nederland een partner is geworden voor het Nederlands Openluchtmuseum, wordt die behoefte vervuld. ‘De bijdrage van het Rijksmuseum is bijzonder, omdat twee musea in Nederland gezamenlijk de geschiedenis van Nederland gaan vertellen. Sterker nog, geschiedenis wordt hierdoor toegankelijker voor iedereen,’ aldus Martine Gosselink, hoofd Geschiedenis van het Rijksmuseum. Met de uitspraak ‘Bij ons komt de geschiedenis dichterbij dan ooit’ sloot Willem Bijleveld de presentatie op treffende wijze af.

NOOT VOOR DE REDACTIE

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Maaike van Dam, woordvoerder Canon van Nederland. Tel. 06-44 97 30 64, e-mail: m.vandam@openluchtmuseum.nl. Beeldmateriaal is te downloaden via www.openluchtmuseum.nl/canon.

 

Impressie Canontentoonstelling - RedRum

Delen