Fonds voor Cultuurparticipatie steunt Maand van de Geschiedenis voor de komende vier jaar

Fonds voor Cultuurparticipatie steunt Maand van de Geschiedenis voor de komende vier jaar

De adviescommissie van het Fonds voor Cultuurparticipatie beschouwt de Maand van de Geschiedenis als een belangrijke speler in het erfgoeddomein die een voorlopersrol vervult in het verbinden van erfgoed en publiek. Deze bijdrage stelt het museum in de gelegenheid om de komende vier jaar de verdere professionalisering van deelnemende partijen middels netwerkvorming uit te bereiden. Behaalde resultaten uit het huidige professionaliseringstraject Erfgoedmanifestaties zijn hierbij leidend.

De commissie is zeer te spreken over de diversiteit van het programma en het sterke doelgroepenbeleid waardoor de Maand van de Geschiedenis aansprekend wordt voor een breed publiek bestaande uit experts, liefhebbers en leken. Door deelnemende instellingen te verbinden en nog beter te outilleren via uitgebreide inspiratiesessies (online en offline), investeert het museum de komende jaren tevens in de kwaliteit van de programmering. Daarnaast wordt de bijdrage ingezet om de zichtbaarheid van de Maand van de Geschiedenis te vergroten via de mediacampagne en de doorontwikkeling van het Maand van de Geschiedenismagazine tot een kwalitatief hoogwaardig product.

Fonds voor Cultuurparticipatie
Het Fonds voor Cultuurparticipatie stimuleert de actieve cultuurdeelname in Nederland. Het fonds draagt bij aan een open samenleving waarin mensen van alle leeftijden en achtergronden hun creativiteit kunnen ontwikkelen. Dit doet het fonds met hun programma’s, mensen, organisaties en overheden te ondersteunen en met elkaar te verbinden.

Maand van de Geschiedenis
Oktober is de Maand van de Geschiedenis, het grootste historische evenement van Nederland. In oktober ontdekt Nederland gisteren om vandaag te begrijpen. Dit jaar spoelt de Maand van de Geschiedenis terug rond het actuele thema Grenzen. Honderden culturele instellingen organiseren in het kader van de Maand van de Geschiedenis festivals, tours, debatten, filmavonden, exposities en andere activiteiten. Miljoenen Nederlanders ontdekken tijdens de Maand van de Geschiedenis hoe mensen door de eeuwen heen grenzen maken, verleggen, bewaken en oversteken. Met meer dan 400 deelnemende organisaties en 45 partners brengt het Nederlands Openluchtmuseum, middels de Maand van de Geschiedenis, geschiedenis dichterbij dan ooit. De programmering van de Maand van de Geschiedenis oktober 2016 wordt 1 september bekendgemaakt via maandvandegeschiedenis.nl.

Delen