Drs. Jaap de Jong treedt aan als directievoorzitter Nederlands Openluc

Drs. Jaap de Jong treedt aan als directievoorzitter Nederlands Openluc

Spraakmakend podium Nederlandse geschiedenis
Centrale ingrediënten van de toekomstplannen van het Openluchtmuseum vormen de fysieke presentatie van de Canon (i.s.m. het Rijksmuseum Amsterdam) en een digitaal geschiedenisplatform. Daarnaast wordt samen met het Centrum voor Volkscultuur en Immaterieel Erfgoed (VIE) een kennisinstituut opgezet voor immaterieel erfgoed en volkscultuur.

Deze ingrediënten dragen bij aan een overkoepelende presentatie over Nederland en zijn bewoners in het Openluchtmuseum als spraakmakend podium voor de Nederlandse Geschiedenis. Over deze beleidsplannen heeft de Raad voor Cultuur in de adviesnota Slagen in Cultuur een positief oordeel uitgesproken. De Raad dringt daarbij aan op een snelle realisatie van de plannen.

Tegelijkertijd worden ook voor het Openluchtmuseum bezuinigingen aangekondigd terwijl er grote prioriteiten liggen voor de organisatie, zoals het realiseren van een nieuw depot. Dat stelt hoge eisen aan de organisatie en directie. De Raad van Toezicht heeft om die reden besloten tot een uitbreiding van de directie met voorzitter drs. Jaap de Jong.

Wie is Jaap de Jong
Jaap de Jong (1947) studeerde politicologie aan de Universiteit van Amsterdam. Sinds 1984 is hij werkzaam als organisatieadviseur met als speciaal aandachtsgebied de participatie van werknemers in het beleid. Vanaf 1998 is hij actief in zijn adviespraktijk ‘Achter de duinen’. De laatste jaren begeleide hij, in verschillende rollen, meer langdurige fusie- en veranderingsprocessen in de overheids- en non-profitsector. Hij is o.a. lid van de Raad van Toezicht van Diergaarde Blijdorp en in 2008-2009 was hij voorzitter van de directie a.i. bij Twente Milieu, een groot afvalinzamelbedrijf in Enschede. Tot mei 2012 was de Jong lid van de Raad van Toezicht van het Nederlands Openluchtmuseum.
Huidig directeur Pieter-Matthijs Gijsbers gaat zich toeleggen op het realiseren van de inhoudelijke toekomstplannen van het Nederlands Openluchtmuseum en directeur Adelheid Ponsioen blijft verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering.

Jaap de Jong over zijn aanstelling: “Het Openluchtmuseum heeft een speciaal plaatsje in mijn hart. De taak om zowel te bezuinigen als onze ambitieuze toekomstplannen te realiseren, vergen het uiterste van directie en organisatie. Ik vind het een uitdaging om samen met collega’s Gijsbers en Ponsioen de museumorganisatie naar een nieuwe versnelling te schakelen die nodig is om onze doelstellingen te verwezenlijken”.

 

Delen