De Nederlandse samenleving van de toekomst

De Nederlandse samenleving van de toekomst

Op dinsdag 19 november vond er een stakeholdersbijeenkomst plaats in het Nederlands Openluchtmuseum waar het Nederlands Openluchtmuseum de ambitie heeft gedeeld om zich te gaan richten op de Nederlandse samenleving van de toekomst. Bestuurders, experts en onderzoekers werden geïnformeerd over de ambities, er werd kennis uitgewisseld  en gezamenlijk onderzocht hoe een samenwerking tussen stakeholders en het museum eruit zou kunnen zien.

 

Vraag jezelf eens af...
Waar woon ik in de toekomst?
Reis ik met de auto, trein of fiets?
Wat zie ik als ik uit mijn raam kijk?

 

De geschiedenis van het dagelijks leven staat centraal in het Nederlands Openluchtmuseum. De grote transitiethema's raken het dagelijks leven op een wezenlijke manier. Voor welke uitdagingen staat Nederland? Hoe ontwikkelt Nederland zich de komende decennia? Wat zijn mogelijke oplossingen voor de toekomst?

 

Verleden, heden en toekomst
Het museum gaat de komende jaren in een nieuw paviljoen mogelijke toekomstbeelden schetsen. Het paviljoen wordt een interactieve ontmoetingsruimte: hier maakt het museum de koppeling tussen verleden, heden en toekomst. Actuele thema's als leefbaarheid, energietransitie, mobiliteit en duurzaamheid staan centraal. Bezoekers worden uitgedaagd om mee te denken over toekomstscenario’s van de Nederlandse leefomgeving. ‘Het Nederlands Openluchtmuseum biedt alle mogelijkheden om als platform te fungeren. Wat heeft de geschiedenis ons geleerd? Ken je verleden om de toekomst vorm te geven’, aldus directeur-bestuurder Teus Eenkhoorn van het Nederlands Openluchtmuseum. 

 

Toekomstpaviljoen
Met het toekomstpaviljoen wilt het museum bezoekers inspireren, activeren en betrekken bij de huidige transitiethema’s. Dit doet het museum door een beeld te geven van Nederland van de Toekomst anno 2050. In het paviljoen presenteren wetenschappers, overheden en bedrijven hun gezamenlijke visie op de toekomstige leefomgeving. Belangrijk uitgangspunt is dat bezoekers kunnen reageren: zij zijn de samenleving van de toekomst. Bedrijven en kennisinstituten kunnen het paviljoen ook inzetten om onderzoek te doen. Het Nederlands Openluchtmuseum ontvangt jaarlijks immers 550.000 bezoekers.

 

Het museum kan en wil het paviljoen namelijk niet alleen ontwikkelen. De kracht zit in de samenwerking. Met het paviljoen biedt het Nederlands Openluchtmuseum bedrijven en kennisinstituten de kans om hun toekomstvisie te presenteren en tegelijkertijd de dialoog aan te gaan met een breed publiek. De partijen die deelnemen aan dit project zijn concreet en aantoonbaar bezig met de duurzame ontwikkeling van Nederlandse steden en hebben elk vanuit hun eigen perceptie oplossingen voor ogen. 

 

Mocht u op de hoogte willen blijven van deze ontwikkelingen of wilt u met het Nederlands Openluchtmuseum in gesprek over deze ambities?

 

Neemt u dan contact op met:

 

Elisabeth van Overloop
Hoofd Development Nederlands Openluchtmuseum
e.vanoverloop@openluchtmuseum.nl

 

stakeholdersbijeenkomst toekomst nederland
 

 

Delen