Bijzondere sieraden uit elke streek

Bijzondere sieraden uit elke streek

Bijzondere sieraden uit elke streek
Nederlands Openluchtmuseum geeft met unieke uitgave een kijkje in rijke sieradencollectie


De afgelopen jaren zijn er verschillende boeken verschenen over sieraden uit een bepaalde regio. In het boek ‘Streeksieraden’ zijn ruim 240 sieraden uit het hele land te zien. En dat is uniek. Het boek verscheen op 17 juni 2018 in het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem.
 

Sieraden en kostuums
Sinds de oprichting in 1912 heeft het museum actief streekgebonden kleding en sieraden of zogenoemde klederdrachten verzameld. Het is inmiddels de grootste collectie streekdrachten in Nederland. In deze publicatie is een selectie van 240 sieraden uit het museum schitterend afgebeeld. Samen met de heldere teksten en 60 contextuele illustraties geeft de selectie vanuit verschillende invalshoeken een indruk van de vormenrijkdom, vervaardiging, ontwikkeling, en vooral ook de betekenis en het dragen van deze sieraden. Het laat het belang van deze collectie duidelijk zien.
 

Thematisch overzicht
Het boek ‘Streeksieraden’ is geschreven door Hanneke van Zuthem, werkzaam als conservator bij het Nederlands Openluchtmuseum. Walburg Pers is de uitgever. ‘We hebben bewust gekozen om te werken met thema’s’ aldus Hanneke van Zuthem. ‘Samen met de kleding vertellen streeksieraden veel over de omstandigheden van de dragers. Ze kunnen een aanwijzing geven over herkomst, levensfase, beroep, welstand of religieuze gezindte van de drager. Ook het overlijden van een familielid is af te lezen aan kleding en sieraden. In Streeksieraden wordt geprobeerd iets van die rijkdom aan betekenissen te laten zien.’
 

Waardevol
Over de financiële waarde van de sieraden doet het museum geen uitspraken. ‘Er staan heel gangbare sieraden in het boek, maar zeker ook unieke stukken.’ beaamt van Zuthem. ‘Maar waarde is op verschillende manieren te definiëren. Sommige stukken zijn waardevol door hun materiaal en verfijnde makelij, andere zijn uniek omdat ze van onedel materiaal zijn en gedragen door mensen met weinig geld. Juist zulke sieraden zijn weinig bewaard gebleven.’ Feit is wel dat dit boek een prachtige doorkijk geeft in een unieke collectie.’ Het museum toont de sieraden collectie ook via haar website. Het boek is ook online te bestellen via de uitgeverij.
 

Delen