AmbachtenLabs van start!

molenaarsambacht

AmbachtenLabs van start!

Hoe zorg je ervoor dat ambachten ook in de toekomst relevant blijven voor ‘de markt’ en aantrekkelijk blijven voor nieuwe beoefenaars? Daarvoor is innovatie van de ambachten essentieel: laat de ambachten zich vernieuwen en aansluiten bij ontwikkelingen van de markt van nu.


Hierop inspelend startte Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland, onderdeel van het museum in augustus met de eerste twee AmbachtenLabs: stoelenmatten en papierscheppen. De Labs willen bijdragen aan de innovatie van het ambacht door ambachtslieden, ontwerpers, opleidingen en kunstenaars te laten samenwerken. Het is een werkplaats die start in het Nederlands Openluchtmuseum, maar die zich vervolgens verplaatst naar andere musea en werkplaatsen in Nederland.Borging is toekomstbestendig maken
Waar vroeger producten veelal handmatig gemaakt werden, wordt het ambacht nu vaak weggeconcurreerd door in massaproductie vervaardigde goedkopere producten. Een aantal ambachten is bijgeschreven in de Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland, die wordt gecoördineerd door het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland. De Inventaris, die voortvloeit uit ondertekening van het UNESCO Verdrag ter Bescherming van Immaterieel Erfgoed door Nederland in 2012, is opgezet als middel om beoefenaars te helpen in de borging van hun erfgoed. Het Kenniscentrum merkt dat er bij veel ambachtslieden behoefte is aan concrete hulp bij het toekomstbestendig maken van hun ambacht. Dat, gecombineerd met de toegenomen aandacht voor ambachten bij musea en productontwerpers, maakt de tijd rijp voor een AmbachtenLab.


2 Labs gestart in augustus
In de Labs worden ambachtslieden, studenten, docenten, ontwerpers en kunstenaars uitgenodigd om kennis uit te wisselen en samen te werken aan specifieke projecten, om zo tot een kruisbestuiving te komen. De eerste 2 Labs starten parallel in augustus. Gedurende 6–8 weken wordt gewerkt vanuit papierscheppen en stoelenmatten. De tweede reeks, startend vanuit twee andere ambachten, begint in november. De werkvorm is een kleinschalig workshopmodel, met steeds drie tot vijf deelnemers. In de meest succesvolle vorm leveren de Labs direct praktische innovaties en producten op, maar kennisoverdracht en gezamenlijk onderzoek vormen de vaste basis van elke workshop. Elke reeks wordt afgesloten met een vernissage. Vakopleidingen, kunstopleidingen of productontwerpers die interesse hebben om zich aan te sluiten kunnen voor meer informatie een mail sturen naar erfgoedzorg@immaterieelerfgoed.nl.

Voor meer informatie over het AmbachtenLab neem je contact op met Frank Hemeltjen, Adviseur Erfgoedzorg van Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland (06 23 52 28 27) of met Iris Wissenburg, Office Manager (06 13 75 78 41). Sinds 2013 is het KIEN een zelfstandig onderdeel van het Nederlands Openluchtmuseum. Samen geven zij ondersteuning aan het immaterieel erfgoed in Nederland en de bewustwording daarvan bij een breed publiek.

 

stroop

 

scheepswerf

 

smid

 

 

 

 

 

 

Delen