Aandacht voor dementie in het Nederlands Openluchtmuseum

Aandacht voor dementie in het Nederlands Openluchtmuseum

Fijne herinneringen uit het verleden herbeleven. Voor mensen die lijden aan dementie is het verleden hun wereld. De herinneringen, de geuren, de geluiden: terug in de tijd biedt voor hen vaak een moment van veiligheid.  Het Nederlands Openluchtmuseum is gestart met een reminiscentieproject als pilot in samenwerking met zorginstellingen/organisaties in het kader van het project Arnhem Age Friendly Cultural City. De pilot loopt van 16 tot en met 29 september.

 

Terug in de tijd
In nauwe samenwerking met zorginstellingen is het project vorm gegeven. Het streven is dat het museum met het project inzicht krijgt hoe het Nederlands Openluchtmuseum zo goed mogelijk kan aansluiten de herinneringen van de leefwereld van dementerenden.

 

Wat wonen jullie hier mooi!
Het museum is bij uitstek geschikt om terug in de tijd te gaan. De goeikamer op het Kindererf is voor deze periode omgetoverd tot kamer uit de jaren rond 1960. Ook de tuin en de boomgaard en de moestuin worden gebruikt voor het programma. De bezoekers stappen terug in de tijd en herkennen dingen uit hun eigen dagelijks leven van vroeger. Het programma is gericht op (inter)actie: voelen, horen, ruiken, proeven. Matten kloppen, fietsen maken, de kippen voeren en een advocaatje met slagroom: de wereld bestaat voor even uit 'toen'. ‘Wat wonen jullie hier mooi!,’ is een veel gehoorde reactie van de deelnemers.

 

Toegevoegde maatschappelijke waarde
‘De maatschappelijke rol die het Nederlands Openluchtmuseum heeft, sluit goed aan bij deze pilot’, aldus Teus Eenkhoorn, directeur-bestuurder Nederlands Openluchtmuseum. ‘Het is bijzonder om te zien wat de nu al reacties zijn van deelnemers: ontroerend, ontwapenend en hoopvol. Het museum leert hier zeker ook veel van. We krijgen meer inzicht in de praktische, personele, financiële en logistieke uitdagingen rondom een programma voor deze doelgroep.’ De pilot zorgt tevens voor een goede en verbeterde samenwerking tussen het museum en zorginstellingen.
 

dementie aandacht

Delen