Schenken en nalaten

Schenken en Nalaten

De vereniging Vrienden van het Nederlands Openluchtmuseum heeft zich ten doel gesteld het Openluchtmuseum in de breedst mogelijke zin te ondersteunen. Dit geschiedt onder meer door het houden van lezingen, het organiseren van excursies, het beschikbaar stellen van vrijwilligers en het financieel ondersteunen van het museum.

Als lid van onze vereniging draag je ons en het Openluchtmuseum een warm hart toe. Wij ontvangen regelmatig vragen van leden die ons verzoeken aan te geven of het mogelijk is onze vereniging en/of het museum financieel te steunen. Om die reden zal in het onderstaande nader worden toegelicht op welke wijze je hieraan vorm zou kunnen geven.