Sinterklaas

Sinterklaas in de collectie van het Nederlands Openluchtmuseum
 

Thema

Sinterklaas

Niemand weet het zeker, maar als Sint-Nicolaas werkelijk heeft geleefd was hij bisschop van Myra, het huidige Turkije, in de derde en vierde eeuw na Christus.

 

Er zijn al vanaf de middeleeuwen vieringen rond de heilige Nicolaas geweest. Op middeleeuwse kloosterscholen in Noord-Frankrijk 'verscheen' de heilige in een toneeluitvoering, een zogenaamd mirakelspel, aan de kinderen. 

 

Via de kloosterscholen verspreidden de scholierenfeesten zich verder over Europa. In Nederland werden tijdens het Sint-Nicolaasfeest markten en kermissen gehouden. Jongeren gaven elkaar harten van suikergoed en speculaaspoppen die 'vrijers' en 'vrijsters' voorstelden. In deze tijd mochten kinderen ook al hun schoen zetten.

 

In de periode 1750-1850 werd Sint-Nicolaas een feest van opvoeders. Kinderen die hard werkten op school kregen een beloning van Sint-Nicolaas. Tot halverwege de negentiende eeuw was Sint-Nicolaas alleen, daarna werd hij vergezeld door een knecht.

Sinterklaas rij 1

 • Sinterklaas met een meisje op schoot, 1905-1910
 • Stoomboot van Sint Nicolaas, 1984
 • Aankomst van Sint-Nicolaas
 • Nieuwe Nederlandsche Kinderprenten. - St. Nicolaasprent. - No.139.
 • Wanneer gij iedere prent oplettent gaat beschouwen, / Zal 't streelend voor uw zijn, dit durf ik vast vertrouwen./ Vooral St.Nicolaas uwe achting overwaard, / Wie is zoo goed als hij? wie schenkt u meer op aard? - No. 14
 • Sint Nicolaes te paerd gezeten, ..... n.100
 • Het leven en de bedrijven van Sint Nicolaas. - n.111
 • Koekplank
 • Nieuwe Hollandsche Kinderprenten. - Geschiedenis van het Sint-Nicolaasfeest.
 • St. Nicolaas - No. 54
 • De Sint Niklaasvreugd, daar de Kindren, // Zo zeer naar haaken, om het zoet, // ... - No.30
 • Ziet Bisschop Sint Niklaas, ô Kindren hier te Paard! / Hy was goed Kinds, goedArms, en blyft den Lof dus waard, // Dien gy hem toezingt, om zyn gunsten te bekomen / Mits dat gy vlytig leert, o moogt Kastyding schromen. - No.100.
 • Sint Nicolaas te paard gezeten, // Laat alle goede kindren weten, // ... - N.100
 • Het leven van den Heiligen Nicolaus, Belyder en Bisschop van Myra.
 • Fles Apricot voorstellende Sinterklaas, 1950-1960
 • Verheugt u vrij, gij lieve kleinen / Op 't feest, dat gij zoo goed tog kent. // Sint Nicolaas komt u verschijnen, / Dus neem de vreugd in deze prent. - No. 1
 • Proefdruk met illustraties voor kinderboek, 1897
 • Speculaasplank
 • Bordspel 'Sint-Nicolaas-Spel', Amsterdam, circa 1858
 • Het St. Nicolaas feest. - La fête de St. Nicolàs
 • Theelepel, voor 1984
 • De Nieuwe Sint Nicolaas-Prent. - No.88
 • Sint Nicolaasfeest, 5 dec. '44, Openluchtmuseum
 • Boekje met uitleg in het Frans over kinderpostzegels, 1961
 • Vlag met afbeelding Sint Nicolaas, voor 1944
 • Poppenkastpop van Sinterklaas, voor 1970
 • St. Nicolaas - No.98
 • Sinterklaasfeest in het Nederlands Openluchtmuseum, 2016
 • Sunderumkostuum, Terschelling, 1950
#C36C66