Bibliotheek

Bibliotheek en documentatie

Al zolang het Nederlands Openluchtmuseum bestaat (sinds 1912) worden er boeken, tijdschriften, foto's, films, ansichtkaarten en tekeningen verzameld. Eerst gebeurde dat vooral om een collectie op te bouwen, later werd er professioneler gewerkt. Er wordt nu niet meer alleen verzameld, er wordt ook geregistreerd en gedocumenteerd. Daarnaast wordt de informatie toegankelijk gemaakt. De informatie en documentatie wordt vooral beschikbaar gesteld aan medewerkers van het museum, maar ook aan externen. Sinds enkele jaren werken de Bibliotheek en het Documentatiearchief samen onder de naam BiDoc.

Digitale museumcatalogus
In de studiezaal is Adlib raadpleegbaar. Dat is onze digitale museumcatalogus. Daarin zitten naast gegevens van de eerder genoemde documenten ook gegevens over de gehele museumcollectie: alle museale objecten en museumgebouwen. De studiezaal bevindt zich in het administratiegebouw van het Nederlands Openluchtmuseum.

Openingstijden

De studiezaal is - uitsluitend op afspraak - geopend van maandag t/m donderdag van 9.00 uur tot 12.00 uur en van 12.30 tot 15.30 uur. Voor het maken van een afspraak kun je contact opnemen door te bellen naar telefoonnummer 026-3576200 of te mailen naar BalieBiDoc@openluchtmuseum.nl. 

Vragen

Als je vragen hebt of opmerkingen over de beschikbare informatie van de Bibliotheek en het Documentatiearchief dan vernemen we dat graag. Je kunt een e-mail sturen naar BiDoc.

Bibliotheek en documentatie