ANBI & CBF

Erkend Goed Doel 

Het Nederlands Openluchtmuseum is een Erkend Goed Doel. Dat betekent dat wij voldoen aan strenge kwaliteitseisen. Zo weet je zeker dat het Nederlands Openluchtmuseum zorgvuldig omgaat met iedere euro en verantwoording aflegt. 

De Raad van Toezicht en directeur-bestuurder van het Nederlands Openluchtmuseum onderschrijven de bepalingen van de CBF Erkenningsregeling. Verder onderschrijven zij de principes en ‘best practice’ bepalingen van de Code Cultural Governance en de governance bepalingen van het reglement CBF Erkenningsregeling. Deze bepalingen zijn overgenomen in de statuten van de stichting, het Reglement Raad van Toezicht, het Reglement Benoeming, Beoordeling en Beloning, het Bestuursreglement en in de jaarverslaglegging.

Voor medewerkers van het Nederlands Openluchtmuseum is de museum cao van toepassing. 

 

ANBI       CBF