Object van de maand rij 4

Wolvennet

November 2017: Wolvennet

Om de wolf in het nauw te drijven joeg men hem op naar een grote rivier, tegen een ondoordringbaar struikgewas of in een groot net dat als een fuik tussen de bomen gespannen was. 

 

 

Walchers jak

Oktober 2017: Walchers jak

Vroeger gingen mensen anders om met textiel. Het was geen wegwerpartikel zoals tegenwoordig het geval is, maar kostbaar bezit waar men zuinig mee omging. Ook in de Nederlandse streekdrachten kennen we daar voorbeelden van.